FIGURATIVE

View as Grid List
Sort by

VINTAGE DOLL I

XEMSEEE002

FALLING ANGEL V

XEMSEEE001-M

DANCERS

XEMSAAA.9595

HORSE IN THE SUN

XEMSAAA.9696

RED HORSE-BORDER

XEMSAAA.9292

LA FEME

XEMSAAA.8585

STATUE OF LIBERTY

XEMSAAA.7474

DIVE

XEMSAAA.7575

FLAMENCO III

XEMSAAA.7070

GEISHA II

XEMSAAA.7373

ZOMBIE LOVE WOMAN

XEMSAAA.678678

ANGEL OF DOVES

XEMSAAA.6060

FLAMENCO I

XEMSAAA.6363

AFRICAN QUEEN III

XEMSAAA.5858

RED VEIL

XEMSAAA.564564

AFRICAN QUEEN II

XEMSAAA.5656

AFRICAN SHELLS VI

XEMSAAA.566566

AFRICAN DREAM

XEMSAAA.567567

SINGERS

XEMSAAA.547547

RED DANCER- CADMIUM

XEMSAAA.548548

ROMANTIC LADY

XEMSAAA.550550

AFRICAN SHELLS V

XEMSAAA.555555-1

QUEEN BEE I

XEMSAAA.555555-2

AFRICAN STYLE BANDW

XEMSAAA.534534

AFRICAN STYLE COLOR

XEMSAAA.535535

VINTAGE ROSE

XEMSAAA.540540

RED DANCER

XEMSAAA.544544

AFRICAN ROSE

XEMSAAA.523523

GOLDEN BUDDAH

XEMSAAA.532532

ISLAND BEAUTY

XEMSAAA.516516

ABSTRACT FIGURE I

XEMSAAA.517517

AFRICAN BOY

XEMSAAA.512512

DIVE LIGHTER COLORS

XEMSAAA.498498